Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Taxicheques

Taxicheques zijn bedoeld voor rolstoelgebonden mensen, die in As gedomicilieerd zijn en wonen in As.

Wie krijgt taxicheques?

  • Personen waarvan het jaarlijks belastbaar inkomen het verhoogde tegemoetkoming-statuut niet overschrijdt, dit wil zeggen: dat het jaarlijks bruto gezinsinkomen lager ligt dan € 17.649,88, verhoogd met € 3.267,47 per gezinslid ander dan de aanvrager (netto niet meer dan € 3.120).

  • Daarenboven moet de aanvrager:
  1. Of een attest hebben van de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 80% invaliditeit EN een attest van een  geneesheer waaruit blijkt dat hij/zij rolstoelgebonden is;
  2. Of een attest hebben van de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 50% blijvende invaliditeit die rechtstreeks  toe te schrijven is aan de onderste ledematen EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat hij/zij rolstoelgebonden is;
  3. Of een attest hebben van de FOD Sociale Zekerheid van verminderde zelfredzaamheid van ten minste 12 punten EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat hij/zij rolstoelgebonden is;
  4. Of je hebt een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat je recht hebt op bijkomende kinderbijslag en minstens 6 punten scoort in pijler 1 EN een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat hij/zij rolstoelgebonden is.

Op hoeveel cheques heb je recht?

Op jaarbasis ontvangen de mensen die hiervoor in aanmerking komen 24 cheques van 5 euro. Mocht je te weinig cheques hebben om je rit te betalen, dan kan je bijbetalen met geld. Maar de cheques kan je in geen geval omruilen tegen geld. Cheques worden na diefstal of verlies niet vervangen of vergoed. De taxicheques zijn enkel geldig tijdens het jaar van uitgifte.

Het vervoer dient te gebeuren door een erkend taxibedrijf of door een erkende dienst

De recentste lijst met de taxibedrijven waar je de cheques kan gebruiken vind je hieronder, maar het kan zijn dat er na verloop van tijd nog diensten of bedrijven aansluiten bij deze lijst van deelnemers.

Heb je nog vragen?  Neem dan contact op met de sociale dienst van het OCMW of kom langs.

 

Taxicheques zijn gratis, maar om in aanmerking te komen moet je aan de voorwaarden voldoen.

Je vraagt zelf of een helper een kaart  aan op het OCMW of op het Sociaal Huis.

Je brengt de volgende documenten mee:

  • de identiteitskaart van de aanvrager;
  • een attest van de FOD Sociale Zekerheid;
  • en een attest van de geneesheer;
  • een pasfoto van de aanvrager.

 

Bij de aanvraag krijg je ook een taxipas met je foto. De cheques kan je alleen gebruiken in combinatie met die pas.