Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Lokale Adviescommissie voor water, gas of elektriciteit (LAC)

Iedereen heeft, volgens het decreet van 20 dcember 1996, steeds recht op een ononderbroken en minimale levering van elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik. Elektriciteit, gas en water mogen daarom enkel nog in hoogst uitzonderlijke gevallen worden afgesloten.

 

De Lokale Adviescommissie (LAC) komt samen op vraag van de leveranciers van water, gas of elektriciteit die een verzoek hebben tot afsluiting van de energietoevoer van een klant. Binnen deze commissie worden dossiers besproken over onbetaalde facturen. Het is de bedoeling om met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen. De LAC, voorgezeten door een maatschappelijk werker in dienst van het OCMW, gaat uit van het basisprincipe dat elke persoon recht heeft op een minimale en ononderbroken levering van elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik om menswaardig te kunnen leven. Elke klant die er besproken wordt, wordt uitgenodigd op de LAC. Het is belangrijk om effectief aanwezig te zijn op de LAC om mee te zoeken naar een oplossing, zodat de energietoevoer niet kan afgesloten worden.

 

In elke gemeente werd een lokale adviescommissie opgericht die samengesteld is uit:

  • de voorzitter van de commissie: diensthoofd Els Meyers
  • 1 lid van de Raad voor Maatschappelijke Welzijn
  • 1 vertegenwoordiger van de betrokken distributeur.