Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Melding openbare activiteit

Met dit formulier kan je je openbare activiteit melden, maar ook een nachtvergunning of een toelating schenken sterke drank of toelating organisatie in openlucht/tent aanvragen.

Privacy Policy Gemeente As

Velden met een * zijn verplicht

Privacy Policy Gemeente As

Gemeente As houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die opgesteld is naar normen van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).

 

  • De gemeente As moet over persoonsgegevens kunnen beschikken om haar opdrachten als openbaar bestuur te vervullen.
  • De persoonsgegevens worden doorgaans bewaard voor zolang de betrokkene een actief dossier heeft lopen, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een bouwvergunning, of paspoort,… indien het dossier afgerond en afgesloten is archiveren we deze gegevens in onze softwaretoepassingen en blijven ze voor opvraging beschikbaar. De dossiers worden daarnaast bijgehouden in een papieren archief. De bewaartermijnen worden opgevolgd door de verantwoordelijke voor het archief volgens het archiefdecreet.
  • De persoonsgegevens worden niet uitgewisseld met derde partijen binnen of buiten de Europese unie.
  • De betrokkene kan altijd een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (vanaf 26 mei 2018 kan men hiervoor terecht bij de Gegevens Beschermende Authoriteit, GBA) indien men van mening is dat de persoonsgegevens foutief verwerkt worden.
  • De betrokkene heeft tevens recht op inzage, recht op verbetering, recht op beperking van de verwerking, recht op wissen van de gegevens, recht op intrekken van toestemming, recht op bezwaar.
  • De gemeente As neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om te voldoen aan de AVG.
  • Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van de gemeente As, kan je daarvoor contact met ons opnemen via info@as.be

 

Privacy Policy Aanvraagformulieren

Via online aanvraagformulieren vragen we onder andere je naam, voornaam, geboortedatum, rijkregisternummer, straat, huisnummer, emailadres en/of telefoonnummer om ons ervan te vergewissen de juiste materialen/diensten te kunnen leveren aan de juiste personen, voor verwerking in onze softwarepakketten en om op passende wijze contact met de aanvrager op te nemen. Dit kan o.a. via post, telefonisch of per email.  

Feestloket

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 71

F  089 39 10 71

E uitleendienst@as.be

› meer info